เกี่ยวกับค่าขนส่ง


■หมายเหตุ
  • เราจะคิดค่าจัดส่งตามราคาที่ซื้อ
  • สินค้าที่ต้องใช้ความเย็นจะจัดส่งทางไปรษณีย์เย็น ในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม